وکیل تصرف عدوانی در مشهد

وکیل تصرف عدوانی در مشهد

وکیل تصرف عدوانی در مشهد

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی زمانی است که یک شخص بدون اجازه مالک ملک، با زور و اجبار در ان ملک ساکن شود و ان ملک را در اختیار خود در اورد.

نیازی نیست که شخص مورد نظر مالک ملک باشد و حتی اگر مستاجر هم در ملک سبق تصرف داشته باشد میتواند دعوای تصرف عدوانی را مطرح کند.پس تصرف سابق یعنی تصرفی که قبل از این تصرف، فرد ملک را متصرف بوده است. چه مالک و چه مستاجر می توانند اقامه دعوا کنند فقط نکته حائز اهمیت این می باشد که مدعی باید سبق تصرف خود را ثابت کند یعنی این که باید ثابت کند که ملک سابقا در اختیار او بوده و شخص جدید به زور و عدوان ملک را از دست او خارج کرده است.

نکته:این موضوع فقط شامل اموال غیر منقول مانند: زمین،و ملک میشود و اموال منقول مانند: اتومبیل و غیره را شامل نمی شود.

تقسیم بندی تصرف عدوانی:

1.تصرف عدوانی حقوقی

2.تصرف عدوانی کیفری

همانطور که گفته شد تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی است و هم به صورت کیفری یعنی فردی که دعوای تصرف عدوانی از منظر حقوقی را مطرح میکند علاوه بر این که حکم به رفع تصرف از ملک او صادر میشود و ملک او به حالت سابق خود برمیگردد میتواند از منظر کیفری هم اقدام کند تا فرد به مجازات مقرر در ان ماده محکوم شود.

شروطی که باید در دعوای تصرف عدوانی احراز شود:

1.سبق تصرف خواهان دعوی ،یعنی سابقا ملک در تصرف خواهان بوده است

2.عدوانی و با زور اجبار بودن تصرف

3.لحوق تصرف خوانده یعنی در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد

4.مالی که تصرف شده هم باید مال غیرمنقول باشد

نکته:باید توجه داشت که دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی تفاوت دارد و دعوای خلع ید برای زمانی است که مالک ملک ادعای مالکیت ملک را دارد و برای ادعای خود هم دلیل دارد مانند این که سند مالکیت خودرا دلیل بر مالکیت میداند و میخواهد مالکیت خود را با استفاده از سند خویش اثبات کند که در این جا شخص اقامه دعوای خلع ید میکند.

مواد مرتبط دعوای تصرف عدوانی

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر انکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915