وکیل تصادفات در مشهد

وکیل پایه یک در مشهد

وکیل تصادفات در مشهد

چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم؟

بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند؛ در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد.
طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.

بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

بیمه در چارچوب تعهد بیمه ای خود خسارت پرداخت می کند .

افت قیمت خودرو از مسبب و مقصر ورود ضرر و زیان قابل قابل مطالبه است.

بنابراین برای مطالبه مابه التفاوت قیمت افت ماشین میتوان با مراجعه به شورای حل اختلاف و تقاضای تامین دلیل از انجا با جلب نظر کارشناس رسمی مربوطه از نحوه تصادف و میزان خسارت ، نسبت به طرح دادخواست مطالبه افت قیمت ماشین از راننده مقصر در شورا یا دادگاه می‌توان اقدام کرد.

 

چگونگی رفع توقیف از خودرو در پرونده های تصادف جرحی

در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر طرفین به نظریه افسر اعتراضی نداشته باشند و مدارک خودروها اعم از گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه و بیمه نامه معتبر تکمیل باشد ، بدوا دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه غیرمقصر صادر می شود.

در حالت اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در رویه قضایی تا زمان قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و … کارشناسی ، خودروها در توقیف می مانند که رویه اشتباهی است.

توصیه می شود در فرض فوق ، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و خسارات وارده را از طریق شورای حل اختلاف ، تأمین دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد

از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین کیفری ( معمولا قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید تأییدیه بیمه نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و درجه تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود

اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس حوزه قضایی نیست .

اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام تسبیب غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ عامل مشدده ی نداشتن گواهینامه ( ماده 718 قانون تعزیرات ) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در ماده قانونی فوق الاشعار صادر می شود.

 

سوال

اگر راننده وسیله نقلیه تصادف، گواهینامه نداشته باشد، آیا به مصدومین بیمه تعلق می گیرد؟

پاسخ

بله ، گواهینامه نداشتن مانع پرداخت دیه مصدومین از طریق بیمه نیست، بلکه شرکت بیمه، باید دیه مصدومین را به طور کامل بپردازد.

نکته
شرکت بیمه می تواند دیه پرداختی را از راننده بدون گواهینامه، با طرح دعوای حقوقی مطالبه کند.

 

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915