وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد

وکیل  زمین شهری

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد

در مواردی که فروشنده یا مالک خودرو حاضر نشود سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار از اوضاع قانونی خود مطمئن نیست، استفاده از وکیل به عنوان نماینده حقوقی برای اقدامات قانونی می‌تواند مفید باشد. وکیل می‌تواند در مراحل تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نقش مهمی ایفا کند. وظایف وکیل در این موارد ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • مشاوره حقوقی:
  • وکیل می‌تواند به خریدار مشاوره حقوقی ارائه دهد و در مورد حقوق و تکالیف او در این موقعیت اطلاعات لازم را ارائه کند.
 • تهیه و تنظیم دادخواست:
  • وکیل می‌تواند به عنوان نماینده حقوقی خریدار، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تهیه و تنظیم کند و به دادگاه ارائه دهد.
 • نمایندگی در دادگاه:
  • وکیل می‌تواند به عنوان نماینده حقوقی خریدار در دادگاه حاضر شود و دفاع از حقوق او را بر عهده بگیرد.
 • پیگیری مراحل قانونی:
  • وکیل می‌تواند مراحل قانونی این دعوا را پیگیری کند و تلاش کند تا به بهترین نتیجه ممکن برسد.
 • تنظیم مستندات قانونی:
  • وکیل ممکن است نیاز به تهیه و تنظیم مستندات قانونی مرتبط با پرونده داشته باشد و این کار را انجام دهد.

بنابراین، در مواجهه با این موقعیت، استفاده از خدمات یک وکیل با تخصص در حوزه حقوق ملکی می‌تواند به خریدار کمک کند تا حقوق و مزایای خود را در مواجهه با فروشنده یا مالک خودرو حفظ کند

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند

خواهان: … … (نام و نام خانوادگی)

خوانده: … … (نام و نام خانوادگی)

وکیل: نام و نام خانوادگی – آدرس دقیق دفتر وکالت

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد مسکونی ویلایی به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی قطعه دوم مستقر در بخش … حوزه ثبتی غرب با مساحت … متر مربع واقع در غرب اراک …) مقوم به … … ریال ارزش منطقه‌ای ملک … … ریال

درخواست خسارت (درخواست خسارت به دلیل تخلف از اجرای تعهد حضور در دفتر ثبت اسناد رسمی در تاریخ مقرر به مبلغ … … ریال با استناد به توضیحات مندرج در ذیل مبایعه‌نامه به شماره ………. به تاریخ …) به مبلغ … ریال

درخواست خسارت (درخواست خسارت تأخیر در اجرای تعهد به مبلغ … ریال به خاطر وجه التزام عدم تحویل به موقع مال مورد معامله مندرج در بند … مبایعه‌نامه به شماره ………. مورخ … و مابقی تا زمان اجرای حکم) به مبلغ … ریال

درخواست خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

1- وکالت‌نامه با شماره ……….. مورخ … میزان تمبر مالیاتی به مبلغ … ریال باطل شد

2- مبایعه‌نامه با شماره ………… مورخ …

3- گواهی عدم حضور با شماره …… مورخ …

4- فرم ثبت قرارداد با شماره ………… مورخ …

ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراماً به وکالت از خواهان آقای/خانم ………. مراتب ذیل را به عرض جنابعالی می‌رسانم:

1- موکل … … به موجب مبایعه‌نامه به شماره …….. مورخ … با کد رهگیری ……………….. شش دانگ یک واحد مسکونی ویلایی به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی قطعه دوم مستقر در بخش … حوزه ثبتی غرب با مساحت … متر مربع واقع در غرب اراک … مقوم به … … ریال ارزش منطقه‌ای ملک … … ریال را از خوانده جناب آقای/سرکار خانم … … خریداری کرده است.

2- به موجب بند … این مبایعه‌نامه هر یک از طرفین متعهد هستند برای تنظیم سند رسمی مورخ … در دفتر ثبت اسناد رسمی شماره …… حضور داشته باشند. اما متاسفانه خوانده محترم به علت گواهی عدم حضور شماره …… مورخ … در دفترخانه مزبور حضور پیدا نکرد و تا کنون هیچ اقدام مؤثری در زمینه تنظیم سند رسمی به نام موکل … … انجام نداده است.

3- به موجب بند … از ماده … مبایعه‌نامه نام برده، بر فروشنده لازم گردید که در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند نام برده، به ازای هر روز تاخیر مبلغ … هزار ریال (معادل … هزار تومان) را به‌عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد به خواهان تقدیم نماید.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق، درخواست رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده بر:

1- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد مسکونی ویلایی به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی قطعه دوم مستقر در بخش … حوزه ثبتی غرب با مساحت … متر مربع واقع در غرب اراک … مقوم به … … ریال ارزش منطقه‌ای ملک … … ریال به نام موکل.

2- محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال به خاطر تخلف از انجام تعهد موضوع ماده … مبایعه‌نامه نام برده.

3- محکومیت خوانده به پرداخت وجه لازم مندرج در بند … مبایعه‌نامه نام برده به خاطر تاخیر در انجام تعهد از تاریخ … تا تاریخ اجرای حکم.

با احترام و تشکر فراوان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915