وکیل اجرت المثل در مشهد

مسئوليت مدني ناشي از فعل بدون تقصير  و ترک فعل

وکیل اجرت المثل در مشهد

موضوع اجرت المثل زمانی پیش می آید که فردی در مقابل فرد دیگر تعهدی به انجام عملی می‌کند و یا شخصی از منافع املاک یا خودرو و…… از این قبیل موارد استفاده می کند و برای این استفاده باید مبلغی را پرداخت کند که در اینجا مالک دعوای اجرت المثل را مطرح می‌کند در نقطه ی مقابل مواردی که دو طرف با هم قراردادی منعقد می کنند و طبق آن قرارداد همه چیز مشخص و معلوم می باشد یعنی زمان کار انجام شده و مبلغی که باید به صورت مثلاً ماهانه یا سالانه و غیر پرداخت شود اما زمانی که فرد بدون در نظر گرفتن قرارداد از منافع مال فرد  دیگر بهره مند شده است باید اجرت المثل منافع استفاده شده را به فرد بدهد چرا که هر کس که باعث ضرر رسیدن به شخص شود باید آن را جبران کند. اجرت مثل انواع گوناگونی دارد: از قبیل اجرت المثل ایام زوجیت ،اجرت المثل ایام تصرف، اجرت المثل ایام نامزدی، اجرت  المثل عمل و غیره

اجرت المثل ایام تصرف:

اگر فردی از منافع مال دیگری به عنوان مثال از منافع ملک شخصی بدون رضایت او استفاده کند مالک میتواند تقاضای اجرت المثل ایام تصرف را خواستار باشد و به این مبلغ که تعیین می‌شود اجرت المثل ایام تصرف گویند که میزان آن با توجه به روز یا زمان استفاده و شرایط استفاده تعیین می‌شود.

فرق اجرت المثل و اجرت المسمی:

با توجه به مطالبی گفته شد اگر بین دو طرف قرارداد تنظیم شده باشد و میزان پرداختی در آن قرارداد معلوم و مشخص باشد و به همان میزان پرداخت شود به آن اجرت المسمی می‌گویند اما در مقابل اگر بین طرفین قرارداد ای که وجود نداشته باشد و به تبع آن مبلغ هم در آن قید نشده باشد میزان قابل پرداخت توسط کارشناس تعیین خواهد شد که به آن میزان که کارشناس تعیین می کند اجرت المثل گویند.

اجرت المثل ایام تصرف چگونه تعیین می شود؟ همانطور که گفته شد زمانی که قراردادی وجود نداشته باشد مبلغ قابل پرداخت توسط کارشناس تعیین می‌شود پس اجرت المثل ایام تصرف توسط کارشناس بررسی می‌شود و کارشناس هم به مواردی مانند مدت استفاده و شیوه یا نحوه استفاده و مواردی از این قبیل توجه کرده و با توجه به این موارد میزان اجرت المثل را تعیین می کند.

 آیا اجرت المثل ایام تصرف در ملک مشاع قابل درخواست است ؟

همانطور که می دانید ملک مشاع ملکی است که شرکای ان در جز جز ان سهیم و شریک هستند و کسی نمی تواند بگوید که قسمتی از ملک مشاع مال اوست و دیگران در آن قسمت حقی ندارد پس اگر در ملک مشاع یکی از شرکا دخل و تصرف کند که منافی با حق شرکای دیگر است  شرکای دیگر می توانند تقاضای اجرت المثل ایام تصرف شریک دیگر را بخواهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915