معاملات افراد غیر رشید

معاملات افراد غیر رشید

معاملات افراد غیر رشید

در این موضوع می‌خواهیم به بررسی معاملات افراد غیر رشید بپردازیم و ببینیم که این معاملات به چه صورت است افراد غیر رشید را معمولاً برای سفاهت یا سفیه می‌دانند سفیه شخصی است که درک معاش ندارد و در کارهای اقتصادی ننیتواند به تنهایی دخالت داشته باشد اگر می‌خواهد کار اقتصادی و مالی انجام دهد باید زیر نظر فرد دیگر که قیم نام دارد انجام گرفت پس باید گفت که این گونه معاملات چون در قدرت تصمیم گیری کافی وجود ندارد و هوش و ذکاوت لازم را در اختیار ندارند برای اینکه از حقوق
مالی خود باید با اجازه قیم خود باشد برای اینکه معاملات آنها صحیح تلقی شود اجازه قیم لازم است و اجازه قیم است که معامل نافذ می کند و اگر این اجازه نباشد آن معامله باطل شناخته می‌شود علت این هم این است که قانونگذار برای سوءاستفاده نکردن از سفیه این موضوع را پیش‌بینی کرده است تا تمام معاملات صحیح به مصلحت او و به نفع او تمام شود.

حکم معاملات افراد سفیه

زمانی که بحث بستن قرارداد می‌شود از مواردی که قرارداد را صحیح میدانند، بودن شروط کافی برای طرفین برای انعقاد قرارداد است یکی از شروط اساسی وجود قوه عقلی و فکری می‌باشد باید دانست که اگر یکی از طرفین سفیه باشد معامله طبق گفته‌هایی که تا الان داشته‌ایم صحیح نمی‌باشد یکی از مواردی که باعث صدور حکم حجر می‌شود صغر فرد می‌باشد چرا که آن فرد صغیر در هیچ معامله مجاز نیست مگر اینکه به سن قانونی رسیده باشد تا بتواند بدون قیم و سرپرست معاملات خود را انجام دهد هر معامله که بخواهد منعقد شود برای طرفین حق و تکلیف ایجاد می‌کند پس باید طرفین با دانش کافی دست به انعقاد قرارداد بزنه پس برای افراد سفیه و مهجور چون این
مورد وجود ندارد نمی‌تواند در هیچ معامله‌ای شرکت کند این امر که قانون این را پیش‌بینی کرده است به خاطر حساسیت و مهم بودن این موارد و مصلحت افراد غیر رشید است.

انواع معاملات غیر رشید

معاملات غیر رشید را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد تملکات بلاعوض که این نوع معاملات صحیح می‌باشد چون مالی به دارایی فرد سفیه اضافه می‌شود دسته بعدی تملیکات بلاعوض هست که این نوع معاملات باطل می‌باشدمگر با اجازه قیم یا سرپرست ومعاملات معوض که این معاملات غیر نافذ بوده و تنفیذ آن با قیم و یا سرپرست می باشد
مواد مرتبط
ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی:
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از ‌انجام عمل. ‌‌‌معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی:
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است. مع‌ذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی:
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915