شرایط خلع ید مشاعی

شرایط خلع ید مشاعی

شرایط خلع ید مشاعی

دعوای خلع ید مشاعی یک مسئله حقوقی مهم است که معمولاً در مواردی که چندین شخص به طور مشترک مالک یک ملک هستند، به وجود می‌آید. در این حالت، اگر یکی از مالکین تصمیم به خروج از مالکیت مشترک بگیرد (یعنی خلع ید مشاعی) و دیگر مالکان موافق نباشند، می‌تواند به مراجع قضائی مراجعه کند تا این مسئله حل شود.

در ملک مشاع، هر یک از مالکین می‌توانند در صورت تصرف یکی از مالکین یا شخص ثالث در ملک مشاع، دعوای خلع ید مشاعی را مطرح کنند. این دعوا به منظور به حفظ حقوق مالکیت شخصی و اجتناب از تصرف غیرمجاز در ملک مشاع اقامه می‌شود.

اگر دادگاه به نفع احدی از مالکین یا شخص ثالث تصمیم بگیرد، تصرف غیرمجاز باید متوقف شود و خلع ید از کل ملک صورت می‌گیرد. این بدان معناست که تصرف کسی که تصمیم دادگاه به نفع دیگری شده است، معتبر نخواهد بود و باید از ملک مشاع خارج شود.

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای تصمیم دادگاه را بر روی کل ملک مشاع تأیید می‌کند تا اطمینان حاصل شود که مالکیت مشترک به درستی حفظ شود. این تصمیمات دادگاه از طریق مراجع اجرایی قضائی به اجرا درآمده و اطمینان حاصل می‌کنند که تصرف غیرمجاز متوقف شده و حقوق مالکین محفوظ می‌ماند.

 

در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، مانند سیستم حقوقی ایران، دعوای خلع ید مشاعی به معنای تخلیه یک مالک از ملک مشاع به معنای ترک مالکیت مشاع و بازگشت ملک به مالکیت انحصاری اوست. برای اقامه این دعوا، می‌بایست ابتدا مالکیت ملک توسط مالکیت اشخاص به نحوی ثابت و اثبات شود.

مندرجات رای وحدت رویه 672 مورخ 1/10/1383 به معنای این است که تصرف یکی از مالکین در ملک مشاع، فرعی از مالکیت مشترک است و برای اثبات خلع ید مشاعی ابتدا باید مالکیت مشترک ثابت شود. این به این دلیل است که ابتدا باید نشان داد که شخصی واجد حق مالکیت در ملک مشاعی است و سپس بتواند دعوای خلع ید را مطرح کند.

 

 • ماده 22 قانون ثبت کشوری ایران، قوانین مربوط به ثبت ملکیت ملک‌ها را تعیین می‌کند. بر اساس این ماده، مالک ملک توسط دولت فقط به عنوان کسی شناخته می‌شود که ملک مطابق قوانین و مقررات مربوط به ثبت ملکیت در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد. این ثبت به عنوان مدرک اصلی مالکیت ملک در سیستم حقوقی کشور تلقی می‌شود.

  از طرف دیگر، در صورتی که ملک به شخص دیگری منتقل شود (به عنوان مثال، از مالک به وارث ارثی) و این منتقلی نیز در دفتر املاک به ثبت برسد، شخص جدید مالک ملک به شمار می‌آید. بنابراین، ثبت ملکیت به نام وارث ارثی نیز می‌تواند اساس مالکیت باشد.

  تا زمانی که ثبت ملکیت به نام فردی انجام نشود، او به عنوان مالک ملک شناخته نخواهد شد. به عبارت دقیق‌تر، مالکیت ملک به طور قانونی می‌تواند توسط دولت تنها بر اساس ثبت در دفتر املاک تعیین شود. این ماده قانونی به تأکید بر اهمیت ثبت ملکیت و تأیید قانونی مالکیت از طریق این ثبت اشاره دارد.

 • بنابراین برای اقامه دعوای خلع ید مشاعی در ایران یا سیستم‌های حقوقی مشابه، شرایطی که باید نقض شده باشند عبارتند از:
  1. ثبت ملکیت: ملک مشاع باید به نام شخصی در دفتر املاک ثبت شده باشد.
  2. تصرف غیرقانونی: شخصی باید به شکل غیرقانونی و بدون اجازه مالک، ملک مشاعی را تصرف کرده باشد.
  3. غیرمنقول بودن موضوع دعوا: دعوای خلع ید مشاعی معمولاً در مورد ملک‌های غیرمنقول، مثل ملک‌های زمین و ساختمان، اعمال می‌شود.

  با نقض این شرایط، می‌توان دعوای خلع ید مشاعی را مطرح کرد تا اقدامات تصرف غیرقانونی متوقف شوند و حقوق مالکان مشاع در ملک حفظ شود. این مسأله نشان می‌دهد که تصرف غیرقانونی در ملک مشاع تخلفی از حقوق مالکان مشاع است و دعوای خلع ید مشاعی به عنوان راهی قانونی برای حفظ حقوق مالکیت ایشان علیه این تخلف ارائه می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915