الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در مواردی که ملک مورد نظر به صورت شریکی یا مشترک خریده شده است، و یا در صورتی که بین وراث اختلافاتی وجود دارد و توافقی بر سر تنظیم سند به صورت قانونی حاصل نمی‌شود، می‌توان از طریق دادگاه به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع رسید.

در اینگونه موارد، یکی از افراد مشارکت‌کننده در مالکیت ملک می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و دعوای الزام به تنظیم سند را مطرح کند. دادگاه پس از بررسی موارد و شنیدن طرفین، ممکن است به تصمیمی در خصوص تنظیم سند رسمی ملک مشاع برسد.

در این فرایند، ممکن است دادگاه توافق طرفین را در نظر بگیرد و یا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تصمیم خود را صادر کند. در هر صورت، دادگاه صالح صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد و می‌تواند مسئله را به صورت قانونی حل نماید.

شرایط و مدارک لازم برای تنظیم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

شرایط و مدارک لازم برای تنظیم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع عبارتند از:

  • مدارک هویتی: شامل کارت ملی و شناسنامه خریدار یا وکیل او.
  • حضور خریدار یا وکیل: خریدار یا وکیل او باید در دفتر خدمات قضایی حضور داشته باشد.
  • ثبت‌نام در سامانه ثنا: خریدار باید از طریق دفاتر خدمات قضایی در سامانه ثنا ثبت‌نام کند.
  • پیوست اصل مبایعه‌نامه: ارائه اصل مبایعه‌نامه و رویت مدارک اصلی و ارسال فایل اسکن شده آن توسط دفتر خدمات قضایی.
  • تکمیل فرم تعیین ارزش واقعی ملک: تکمیل فرم مربوط به تعیین ارزش واقعی ملک از طریق دفتر خدمات قضایی. این فرم باید حاوی اطلاعات اصلی مربوط به ملک باشد، از جمله آدرس دقیق، پلاک ثبتی، مساحت زمین، نوع سازه، تعداد شریکان و درصد مالکیتی که خواهان مدعی آن است.
  • پرداخت الکترونیکی هزینه دادرسی: هزینه دادرسی باید به صورت الکترونیکی با مراجعه به دفتر خدمات قضایی پرداخت شود.

با داشتن این مدارک و رعایت شرایط مورد نیاز، خریدار می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع را به دادگاه ارجاع دهد.

چه دادگاهی دارای صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع است؟

دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع را دارد که ملک مشاع موضوع دادخواست، در حوزه قضایی آن دادگاه مستقر باشد. به عبارت دیگر، اگر ملک مشاع در مرزهای قضایی یک دادگاه خاص قرار داشته باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع را دارد.

برای مثال، اگر ملک مشاع در مرزهای حوزه قضایی دادگاه منطقه ای موجود باشد، دادگاه منطقه ای صلاحیت رسیدگی به این دعوا را خواهد داشت. اگر ملک در مرزهای حوزه قضایی دادگاه استانی باشد، دادگاه استانی صلاحیت رسیدگی را دارد و به همین ترتیب.

در اینجا بسیار مهم است که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، باید در حوزه قضایی محل واقعیت ملک مشاع مستقر باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915