وکیل فروش مال غیر در مشهد

وکیل پایه یک در مشهد

وکیل فروش مال غیر در مشهد

فروش مال غیر

فروش مال غیر از نظر حقوقی یعنی نقل و انتقال حقوقی مالی که متعلق به دیگری است. این کار به شکل انتقال عین مال یا منفعت حاصل از آن انجام می شود.

جرم فروش مال غیر

انتقال یا فروش مال دیگری جرم تلقی می شود که حاصل آن به صورت ایجاد زیان مالی به دیگری آشکار می شود در این جرم به جای اضرار بالفعل تاکید بر اضرار بالقوه است .
طبق قانون تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط به وقوع پیوستن جرم نیست بلکه انجام معامله و انتقال حقوقی و قانونی مال که سبب ایراد اضرار بالقوه میشود برای انجام جرم انتقال و فروش مال غیر کفایت می کند.
در این جرم انتقال دهنده مال بدون آنکه که مالک مال باشد و یا مجوز قانونی انتقال مال دیگری را داشته باشد خودش را مالک معرفی کرده وبا قصد زیان رساندن به انتقال مال دیگری می پردازد.
جرم انتقال و فروش مال غیر جزء جرایم علیه اموال طبقه بندی می شود.

ارکان جرم فروش مال غیر

رکن قانونی

طبق قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات انتقال مال غیر تابع مجازات مصرح در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و فروش مال غیر میتوان چنان نتیجه گرفت که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ ترکیب شده است.

رکن مادی

در این جرم مال باخته و زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تا مورد اغفال قرار گیرد فقط فروش مال غیر توسط کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می کند.
اگر قولنامه تنظیم شود این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال غیر را تشکیل می دهد.

رکن معنوی

داشتن سوءقصد ونیتی و از روی عمد بودن فروش مال غیر رکن روانی و معنوی جرم را تشکیل می دهد یعنی شخص انتقال دهنده در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته و سپس اقدام به فروش آن کند. ولی شخصی که بدون قصد و نیت مال غیر را به فروش رساند مجازاتی ندارد.

 

دلایل اثبات جرم فروش مال غیر

در این جرم ضرر و زیان شرط وقوع جرم محسوب می‌شوند . یعنی مالک زیان دیده باشد و این عمل با سوء نیت انجام شود و زیان به وجود آمده را شخص مرتکب از روی اراده ایجاد کرده باشد . با این شرایط می‌توان جرم فروش مال غیر را اثبات کرد و علیه مرتکب این عمل شکایت کرد.

 

مجازات فروش مال غیر

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار به شمار می آید. مجازات جرم انتقال و فروش مال دیگری شامل زندان از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و رد مال به مالکش است.اگر مرتکب جرم کارکنان دولتی باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. قانونگذار انتقال گیرنده ای را که هنگام معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه بوده را معاون جرم تلقی می کند.

 

فروش و انتقال مال مشاع

مالی که چند مالک داشته باشد مشاع گفته می شود. طبق قانون شرکای مال مشاع حق ندارند مال را به دیگری انتقال و به فروش برساند.
فروش مال مشاع به صورت انجام می شود:
۱. اگر شریک به میزان سهم خود از مال مشاع بدون رضایت شرکا اقدام به فروش و انتقال مال به دیگری کند در این حالت جرمی متوجه شخص انتقال دهنده نیست.
۲. شریک علاوه بر میزان سهم خود از سهم مشاع شریک خود بدون رضایت او آن مال را به دیگری انتقال دهد که در این حالت جرم تلقی می شود.

 

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر

در معامله فضولی فروشنده قصد ضرر و زیان به مالک را ندارد حتی ممکن است به قصد سود بیشتر برای مالک اقدام به فروش مال کند.
در انتقال و فروش، فروشنده به قصد اضرار به مالک و سوء نیت اقدام به فروش مال غیر می کند و می توان از طریق مرجع قضایی پیگیری کرد تا فروشنده مجازات شود.

نحوه شکایت از شخصی که اقدام به فروش مال غیر کرده است:
۱. ارائه مدارک و شواهد و دلایلی که بیانگر مالکیت ما نسبت به مال به فروش رسیده باشد
۲. پس از جمع آوری شواهد و مدارک لازم از شخصی که مال غیر را به دیگری انتقال داده ،شکایت می کنیم. قبل از طرح شکایت باید نوع مال را از نظر منقول وغیر منقول بودن مشخص کنیم.
۳. طرح شکایت مال غیر منقول به فروش رسیده را در دادگاهی مطرح کنیم که مال در آنجا قرار دارد و یا در آنجا به ثبت رسیده است.
۴. در صورت منقول بودن مال باید در محلی که شخص فروشنده مال غیر، سکونت دارد طرح شکایت را مطرح کنیم، که اگر شخص مجهول المکان باشد شاکی میتواند در آن محلی که سکونت دارد اقدام به طرح شکایت کند.
۵. پس از جمع‌آوری مدارک و اسناد مورد نیاز برای شکایت و مشخص کردن محلی که در آنجا طرح شکایت صورت می گیرد با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی شکایت خود را ثبت می‌کنیم.
۶. دفتر خدمات قضایی پرونده را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد ارجاع می‌دهد و دادگاه نیز پرونده را به یکی از شعب خود ارجاع می‌دهد و در آن شعبه تاریخ رسیدگی پرونده مشخص می‌شود. که از طریق پیامک به شخص شاکی اطلاع داده می‌شود که در زمان مقرر در دادگاه حضور پیدا کند و از اظهارات خود دفاع کند.

خسارت فروش مال غیر

اگر ضرر زیان مالی برای شخصی که از وقوع جرم انتقال مال متعلق به دیگری به وجود آمده باشد را خسارت فروش مال غیر می گويند.

ارتکاب جرم منجر به طرح دو دعوا می شود که یکی از این ادعاها مطالبه ضرر زیان به وجود آمده از جرم می باشد. علاوه بر این باید برای دادگاه اثبات شود که چه کسی و به چه علتی و به چه میزانی خسارت دیده است تا بتوانند با اثبات انتساب نتیجه مجرمانه مجرم،او را به جبران خسارت فروش مال غیر و پرداخت ضرر زیان به وجود آمده محکوم کند.

طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ارتکاب جرم منجر به طرح دو دعوی میشود:
۱. دعوای عمومی برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی
۲. دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

چه کسانی حق مطالبه خسارت فروش مال غیر را دارند؟
متضرر از هر جرمی که در واقع بزه دیده و قربانی جرم می باشد میتواند به دلیل ایجاد خسارت و ضرر مطالبه آن را از دادگاه درخواست کند.
بزه دیده کسی است که از وقوع جرم دچار ضرر و زیان می شود.
اگر بزه دیده ازمتهم شکایت کند شاکی نامیده می شود و در این حالت اگر او جبران خسارت وارده را درخواست کند مدعی خصوصی نامیده می شود.
اشخاصی حق مطالبه خسارت فروش مال غیر را دارند که وفق قانون ذی نفع، ذی صلاح و ذی سمت باشد.

زمانی مالک اصلی و خریدار حق مطالبه خسارت فروش مال غیر را دارند که ناآگاه و بی اطلاع از وقوع جرم باشند.

مطالبه خسارت فروش مال غیر

مطالبه خسارت فروش مال غیر به این صورت است که شخصی که به دیگری ضرر وارد کرده باید عهده دار جبران خسارت و ضرر و زیان طرف مقابلش باشد.
اگر خریدار از ارتکاب جرم ناآگاه باشد و نداند که مالی که متعلق به دیگری است را می خرد و و یا دچار ضرر و زیان شود می تواند کلیه ضرر و زیانهای خویش را در قالب مطالبه خسارت فروش مال غیر از فروشنده به عنوان مجرم مطالبه کند.
برای مطالبه خسارت فروش مال غیر بايد به دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به اصل دعوا مراجعه کرد. زیرا به موضوع جرم رسیدگی و سپس حکم صادر می کند و همزمان به مطالبه ضرر زیان ناشی از انتقال مال متعلق به دیگری و جبران خسارت رسیدگی می کند.

جهت مشاوره حقوقی و اخذ وکیل با شماره 09156024004 تماس بگیرید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915