وکیل جرم سرقت در مشهد

وکیل پایه یک در مشهد

وکیل جرم سرقت در مشهد

وکیل سرقت قبل از پرداختن به شرح ماده ۶۵٢ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که باید در محاکم کیفری و در دعاوی کیفری و پرونده کیفری، اینگونه دفاع نمود که فعل آزار، حتی ممکن است با نواختن یک ضربه سیلی به گوش مالباخته نیز محقق شود. از طرف دیگر می توان فعل تهدید را آزار روحی در نظر گرفت و به همین دلیل، پرونده سرقت را از مصادیق سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه دانست. مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی: هر گاه سرقت همراه با آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر‌ جرحی واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور این ماده محکوم می‌گردد.وکیل سرقت میگوید: برای تحقق سرقتِ موضوع ماده ۶۵٢ قانون مجازات اسلامی نیازی نیست که آزار و تهدید و جراحت حتما بر جسم شخص مالباخته وارد شده باشد. اگرسارق حین دزدی و سرقت طلاهای یک زن، سیلی به صورت کودک او بزند و یا حین گرفتن اموال یک مرد از دست او، تهدید و آزاری به همسر او برساند، در این حالت، شاکی کسی است که مال از او ربوده شده است.اما اگر آزار روی دیگری واقع شده باشد و او مورد تهدید و یا جراحت واقع نگردیده باشد. وکیل سرقت تاکیددارد که در این فرض، جرم سرقت یا همان دزدی از مصادیق ماده ۶۵٢ قانون مجازات اسلامی می باشد.

 

مجازات سرقت مسلحانه

نوع دیگر سرقت، سرقت مسلحانه است که باعث می‌شود شخص مجرم از چند جهت مجازات شود. اسلحه ومهمات یکی دیگر از جرایم سرقت است.

  سرقت مسلحانه

سرقت مسلحانه در قانون کشورمان به دو صورت در مواد 651 و 652 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بیان شده است. طبق ماده 651 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 اگر سرقت پنج شرط زیر را داشته باشد، سارق به پنج تا 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود: سرقت در شب انجام شود.
سارق بیش از یک نفر باشد.

یک یا چند نفر سلاح ظاهر یا مخفی به همراه داشته باشند. از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا خود را مامور دولت معرفی کرده باشد. ودرحین سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد. هرگاه سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات تعیین‌شده در این ماده محکوم خواهد شد.

محاربه:

طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، محاربه یعنی کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود. زمانی که فردی با انگیزه شخصی به طرف یک یا چند شخص مورد نظرش سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد اما بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

 راهزنی

زمانی که سارق مسلح و راهزن با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بهم بزند وباعث ترس و وحشت شود محارب محسوب می شود و به یکی از کیفرهای قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و تبعید به دیاری دیگر  محکوم می‌شود .

 

‌شرایط و ارکان راهزنی

یکی از شرایط لازم برای جرم سرقت مسلحانه و راهزنی باید یکی از راه‌های خارج شهر یا روستا باشد . سلاح راهزن ، سلاح سرد مثل شمشیر وچاقو یا گرم مثل تفنگ باشد. کمین کردن و غافلگیری و تهاجم علنی به عابرصورت گیرد. هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حداقل یک نفر از آنها مسلح باشد یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت به ناموس هتک کنند به اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شوند . در صورتی که افراد منزل به دفاع از مال یا ناموس بپردازند و در مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند. اگر ماموران در موقع دستگیری سارقین باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، معاف از مجازات هستند. مأمورانی که به سارقین در انجام سرقت به نحوی کمک کرده یا وسایل فرار را فراهم کرده باشند به حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال محکوم می‌شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915