مجازات سرقت اسناد از اماکن عمومی و تفسیر آن

مجازات سرقت اسناد از اماکن عمومی و تفسیر آن

مجازات سرقت اسناد از اماکن عمومی و تفسیر آن

سرقت اموال، دارایی ها و اسناد از اشخاص حقیقی یا حقوقی جرم محسوب می شود. مجازات سرقت اسناد از اماکن عمومی؛ قوانین در قانون اساسی کشور وضع شده است. اسناد رسمی همه نوع اطلاعات مکتوب یا ثبت شده هستند. همه این اسناد مربوط به وظایف و چارت سازمانی مسئولان است. این اسناد به صورت کتاب، مکاتبات، فایل، عکس، نقشه، فیلم، کلیشه، میکروفیلم و نوار ضبط شده می باشد.
همانطور که افشای اسناد رسمی طبق قانون جرم است و افشای اسناد سری و سری دولتی طبق ماده یک قانون مجازات دارد، سرقت اسناد از اماکن عمومی نیز جرم و مجازات دارد. به آن متعهد است.
بر اساس قانون سرقت اسناد از ادارات دولتی یکی از مهم ترین جرایم ارتکابی انواع جرایم است. یکی از اهداف مجرمان و سارقان اسناد دولتی، هواپیماربایی است; نابود کردن یا آشکار کردن.
اقدامات قانونی برای مجازات سرقت اسناد از ساختمان های دولتی در نظر گرفته شده و مجازات های شدیدی برای مسئولین این گونه جرائم در نظر گرفته شده است. این قوانین در بخش هفتم قانون جرایم رایانه ای به عنوان سرقت شخصی توصیف شده است. گفته می شود کسانی که اسناد دولتی را می دزدند زندانی می شوند.

 

قوانینی در مورد مجازات سرقت اسناد از اماکن عمومی وضع شده است

صیانت از اسناد و مدارک دولتی برای قانونگذاران حائز اهمیت است به همین دلیل برای افرادی که مرتکب جرم سرقت سند می شوند مجازات های متفاوتی در نظر گرفته اند. از سوی دیگر، مجازات سرقت اسناد در اماکن عمومی با شخص یا دولتی که اسناد را به سرقت برده است، متفاوت است.
طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی، سرقت به معنای ربودن مالی است که متعلق به دیگری است. بنابراین هر کس اعم از یک فرد عادی یا کارمند دولتی که اموالی مانند اسناد ادارات دولتی را سرقت کند مجرم است. قانون این ساختمان ها را ملک دولتی می داند و در صورت سرقت، مجرمان محکوم و مجازات خواهند شد.
مهمترین قوانین در مورد مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی؛ مواد 544، 545 و 546 قانون مجازات اسلامی به مجازات ها و مجازات های پیشگیرانه اختصاص دارد. در این آیین نامه برای کسانی که مسئول نگهداری و ارتکاب کننده دارند مجازات تعیین شده. مجازات اختلاس اسناد دولتی نیز در مواد قانونی مانند ماده 1 قانون تعزیرات نیروهای مسلح تعریف شده است.
طبق ماده 546 قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محونماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد واین مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر وتشدد حاصل شده است نخواهد بود.

در خصوص مجازات جرم سرقت اسناد از اماکن دولتی؛ قانونگذار مقررات قانون مجازات اسلامی را وضع کرده است. سرقت سند به هر نوع نوشته، اطلاعات، فیلم، کارت، عکاسی، فایل و ضبط اطلاق می شود. طبق مواد 544، 545 و 546 قانون مجازات اسلامی افرادی که اسناد دولتی را به سرقت می برند از سه ماه تا 15 سال حبس محکوم می شود.
مجازات سرقت اسناد از ادارات دولتی در سطوح مختلف به افراد تعلق می گیرد. مثلاً یک فرد عادی که در مؤسسه دولتی کار نمی کند به جرم سرقت به سه تا شش سال حبس محکوم می شود. در مورد کارمندان دولت و مقامات دولتی حافظ اسناد، مجازات های حبس از سه تا ده سال در نظر گرفته شده است. این مجازات ها در ماده 91 قانون مجازات های نظامی بیان شده است. اگر یکی از کارکنان نیروهای مسلح مرتکب جرم سرقت مدارک شود، مجازات آن حبس است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915