قراره کفالت کیفری

صدور گواهی خلاف واقع

قراره کفالت کیفری

قراره کفالت کیفری ، یکی از قرارهایی است که توسط دادسرا صادر می‌شود برای تامین حقوق بزه دیده یا شاکی که این قرار یکی از قرارهای تامین بوده که یکی از ابزارها دسترسی‌ها در مراحل رسیدگی کیفری می‌باشد. در تعریف خود کفیل می گوییم، کفیل شخصی است که کفالت متهم را به عهده گرفته است یعنی شخصی که به گردن می‌گیرد که هر زمان که به متهم نیاز باشد او به عنوان کفیل او را حاضر کند. پس به طور خلاصه می‌توان گفت که با صدور قرار کفالت کیفری این اطمینان خاطر حاصل می‌شود
که در زمان نیاز به متهم با توجه به صدور قرار کفالت حاضر خواهد شد. و در صورتی که عکس این قضیه رخ دهد یعنی در زمان نیاز به متهم کفیل اگر او را حاضر نکند خود باید پاسخگو باشد. پس می‌توان گفت در نبود متهم کفیل به عنوان یک ضامن شناخته می‌شود.
به صورت کلی آرای دادگاه به ۲ شکل قرار و حکم صادر می‌شود حکم با قاطعیت در جهت موضوع دعوا صادر می‌شود اما قرار اینگونه نیست و یکی از این ویژگی‌ها را ندارد، یعنی یا در جهت موضوع نیست و یا قاطعیت لازم را ندارد.
به عنوان مثال در همین قرار کفالت کیفری که موضوع بحث خودمان می‌باشد در اینجا این قرار در خصوص خود موضوع پرونده و یا تشخیص جرم هیچ گونه کمکی نمی کند و تنها فقط برای روشن شدن تکلیف متهم و آزادی او این قرار صادر می شود.
همین طوری که هر وکیل کیفری می‌داند موارد مربوط به جرایم و موارد کیفری در ابتدا به دادسرا می‌رود و دادسرا اگر تشخیص بدهد که متهم جرمی را انجام داده و بتواند آن را با ادله آن تشخیص و اثبات کند کیفرخواست صادر می‌کند پرونده را به دادگاه می‌فرست ، حال در اینجا ممکن است دادسرا نیاز داشته باشد به زمان و تحقیق در اینجاست که دادسرا می‌تواند متهم را با شرایط قانونی خاص خود بازداشت کرده یا قرار صادر کند که قراره مورد بحث ما یعنی قراره کفالت کیفری یکی از این قرارهایی است که
دادسرا صادر می‌کند.

شرایط مورد نیاز قرار کفالت کیفری

همینطور که گفته شد و به آن اشاره کردیم کفیل شخصی است که متهم او را معرفی می‌کند تا کفالت متهم را بپذیرد و زمانی کهدادگاه یا دادسرا نیاز داشت به حضور متهم او را حاضر بکند.

حالا باید ببینیم که این شخص چه شرایطی را باید داشته باشد؟

از شرایطی که کفیل باید داشته باشد تا کفالت او پذیرفته شود به دو شرط عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود شرط عمومی همان شرایط بلوغ و عقل و رشد می‌باشد اما شرایط اختصاصی شرایطی است که به نظر دادسرا و دادگاه بستگی دارد و به نوع جرم شرایط و ویژگی‌های جرم و این چنین مواردی بستگی دارد و تعیین می‌شود. پس می‌توان گفت در بعضی از شرایط ممکن است کفالت از یک فرد عادی هم پذیرفته شود اما در بعضی موارد دیگر این چنین نیست همانطور که گفته شد این‌ها بستگی به نوع خسارت نوع جرم و این قبیل موارد دارد.
مواد مرتبط:
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری:
مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:
کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری:
بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد.
ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه‏ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏ شود.
تبصره – تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏ گذار نیز الزامی است.
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری:
متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره- مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:
کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏ گذار می‏ تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏ شود.

جهت انجام مشاوره های حقوقی و کیفری و درخواست وکیل متخصص و پایه یک دادگستری

میتوانید با شماره 09156024004 تماس حاصل نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915