جرایم مشروبات الکلی

مسئوليت مدني ناشي از فعل بدون تقصير  و ترک فعل

جرایم مشروبات الکلی

مصرف مشروبات الکی

طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی :مصرف مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است .اعم از آنکه آنرا بخورند ،تزریق کنند ،کم باشد یا زیاد ،جامد باشد یا مایع ،مست کند یا نکند ،خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر (سکر به معنی مستی ) بودن خارج نکند.

خوردن آب جو نیز موجب حد است هر چند مستی نیاورد

مجازات حد مصرف مسکر (شرب خمر ) هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 702:هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرقی (تجاری ) کالای یاد شده محکوم می شود.

مستی و بی ارادگی

مستی و بی ارادگی ارتکاب جرم در حال خواب و بیهوشی از عوامل رافع مسوولیت کیفری می باشد.بنابراین فرد خواب یا بی هوش مسوولیت کیفری ندارد،مگر آنکه با علم به ارتکاب جرم عمدا خود را بی هوش کرده یا خوابیده باشد که اثبات این امر بر عهده مدعی است.

جنایت در خواب و بی هوشی بر اساس بند الف ماده 292 خطای محض است.

مستی و بی ارادگی اگر اجباری باشد

در این صورت اگر فرد به طور کلی مسلوب الاختیار شده باشد نسبت به جرم دومی که انجام داده مسوولیت کیفری ندارد و در غیر این صورت مسوولیت کیفری دارد ولی در هر صورت نسبت به شرب خمر مسوولیت کیفری ندارد.

مستی و بی ارادگی اگر اختیاری باشد

اگر برای ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد یا با علم به تحقق جرم این عمل را انجام داده باشد و حتی اگر مسلوب الاختیار هم شده باشد مسوولیت کیفری دارد در این حالت به هر دو جرم محکوم می شود

برای ارتکاب جرم خود را مست نکرده باشد یا با علم به تحقق جرم خود را مست نکرده باشد در صورتی که به طور کلی مسلوب الاختیار شده باشد مسوولیت کیفری ندارد در غیر این صورت مسوولیت کیفری دارد.

جهت مشاوره و اخذ وکیل تماس بگیرید: 09156024004

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915