انواع دادگاه در ایران

وکیل پایه یک در مشهد

انواع دادگاه در ایران

انوا؏ دادگاه ڪیفری

  • ڪیفرے یڪ
  • ڪیفرے دو
  • دادگاه انقلاب
  • دادگاه اطفال و نوجوان
  • دادگاه نظامی

 

به دادگاههاے جزائے وحقوقے وخانواده دادگاههاے عمومے گفته میشود

دادگاههاے انقلاب ونظامے به جهت اینڪه به موارد خاصے از جرائم رسیدگے مے نمایند دادگاههاے اختصاصے هستند.

انوا؏ دادگاه‌هاے عمومی

عمومے حقوقی

این دادگاه به اختلافات حقوقے مثل اختلافات ملڪے یا ارثے در دادگاه‌هاے عمومے با حضور رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل رسیدگے می‌شود. بنابراین در دادگاه عمومے قاعده وحدت قاضے حڪمفرماست و تمامے اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس یا دادرس علی‌البدل انجام می‌شود و تصمیم‌گیرے قضایے و انشاے راے با قاضے دادگاه است.

 

عمومے جزایی

به بیشتر جرایم در مرحله نخستین در دادگاه عمومے جزایے رسیدگے می‌شود، این دادگاه علاوه بر رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل با حضور نماینده دادستان تشڪیل می‌شود.

 دادگاه خانواده

این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضے مشاور زن تشڪیل می‌شود و به دعاوے راجع به خانواده رسیدگے می‌ڪند و رسیدگے در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسے مدنے انجام می‌شود.

دادگاه اطفال

در هر حوزه قضایے و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌هاے عمومے براے رسیدگے به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود. منظور از طفل ڪسے است ڪه به حد بلوغ شرعے نرسیده است و با وجود این به جرایم اشخاص بالغ ڪمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومے رسیدگے می‌شود.

دادگاه ڪیفرے استان

در مرڪز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبے از دادگاه تجدیدنظر به “دادگاه ڪیفرے استان” اختصاص می‌یابد و تعداد شعب آن به تشخیص رییس قوه قضاییه است و این دادگاه به جرایمے ڪه مجازات قانونے آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس ابد باشد با پنج قاضے رسیدگے می‌ڪند.

دادگاه‌هاے تجدیدنظر

این دادگاه در مرڪز هر استان تشڪیل می‌شود و داراے یک رییس و دو عضو مستشار است و این دادگاه به آراے قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌هاے عمومے مستقر در حوزه آن استان رسیدگے می‌ڪند.

دیوان‌ عالے ڪشور

بخشے از وظایف دیوان‌عالے ڪشور مربوط به تجدیدنظرخواهے از برخے آراے ڪیفرے است، این مرجع قضایے عالے همچنین در موارد قانونے به صدور وحدت رویه قضایے مبادرت می‌ڪند ڪه این آراء در حڪم قانون است و براے تمامے مراجع قضایے لازم الاجراست، البته دیوان‌عالے ڪشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایے وظایف دیگرے نیز دارد.

شوراے حل اختلاف

براے افزایش سرعت رسیدگے به پرونده‌ها به وجود آمده‌اند و در خصوص بسیارے از دعاوے ڪوچک حقوقے و مدنے صلاحیت رسیدگے دارند و امروزه بسیارے از ما براے حل مشڪلاتمان به آن‌ها مراجعه می‌ڪنیم و معمولا در بررسے دادگاه‌ها از شوراهاے حل اختلاف سخنے به میان نمی‌آید و این مراجع به عنوان یک دسته خاص بررسے می‌شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915