وکیل پایه یک در مشهد

حکم حضوری و حكم غیابی چیست؟

حکم حضوری و حكم غیابی چیست؟ طبق ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا […]

حکم حضوری و حكم غیابی چیست؟ بیشتر بخوانید »