وکیل ملکی در مشهد

وکیل پایه یک در مشهد

وکیل ملکی در مشهد

دعوا الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

یکی از دعاوی مطرح بویژه در مورد آپارتمان های نوساز، دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی است. بیایید در این مورد کمی بیشتر بدانیم. صورتمجلس تفکیکی چیست ؟ آیا در باره دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی چیزی شنیده اید؟ باید بدانید یکی از اقداماتی که در امور ملکی گاهی پای افراد را به مراجع قضایی باز می کند، موضوع صورتمجلس تفکیکی است.

صورتمجلس تفکیکی را می توان سندی دانست که در آن مشخصات قسمت های تفکیگی یک ساختمان و واحدهای آن مشخص می شود. این سند را مأمور اداره ثبت بر اساس گواهی پایان کار ساختمان تهیه می کند. هدف از این کار آن است که مشخصات و حدود اربعه هر واحد و قسمت مشاعات مشخص گردد. تا سهم هر شخص از واحدهای تفکیکی معلوم شده و این کار مبنای تهیه سند برای هر واحد خواهد بود.

 

روند تهیه صورت مجلس تفکیکی

بعد از آنکه یک ساختمان با تعداد واحدهای مشخص ساخته شد، نوبت به اخذ تأییدیه مهندس ناظر می رسد. این سند مبنای صدور گواهی پایان کار شهرداری می گردد. اگر ملک در محدوده قانونی شهر قرار داشته باشد و شخصی باشد موضوع کمی فرق دارد. در این مورد، مالک با ارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری موضوع ماده ۱۰۱ شهرداریها و مدرک مالکیت خود، درخواست تفکیک می نماید. اما در مورد آپارتمان ها به جای نقشه تفکیکی ، پایان کار شهرداری ملاک عمل است و عمل تفکیک بر اساس قانون آپارتمان ها انجام می پذیرد.

 

مالک ملک شخصی با در دست داشتن نقشه تفکیکی و مالک یا مالکین آپارتمان ها صرفاً با  گواهی پایان کار اقدام می کنند. آنان با این مدارک به دفتر اسناد رسمی مراجعه و درخواست صورتمجلس تفکیکی می نمایند. در دفترخانه، بر اساس درخواست مالک یا مالکین، تقاضای ارائه شده به اداره ثبت اسناد و املاک  محل ملک ارسال می شود. اداره ثبت محل موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد.

کارشناس نیز به محل ملک مراجعه می کند و مشخصات قسمت های مختلف هر واحد و مشاعات را تهیه و در صورتمجلس تفکیکی درج می کند. بعد از  اینکه حکم صورت مجلس تفکیکی صادر شد، مالک یا مالکان ملک، تقسیم‌ نامه ای را تنظیم  و امضا می کنند. این امر برای آن است که میزان سهم هریک از شرکا در آن مشخص شود.

نحوه تنظیم دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

ممکن است فروشنده ملک، از اخذ صورتمجلس تفکیکی امتناع ورزد. در نتیجه امکان اخذ سند و انتقال ملک به خریدار میسر نشود. یا در این مورد تعلل نماید. در این صورت خریدار می تواند با تنظیم دادخواست، فروشنده را ملزم به اخذ صورتمجلس تفکیکی نماید. بدیهی است خریدار می تواند علاوه بر الزام به تهیه صورتمجلس تفکیکی، الزام به اخذ سند و الزام به اخذ پایان کار را نیز از دادگاه درخواست نماید. در صورتمجلس تفکیکی، حدود و مساحت قسمت اختصاصی و همچنین مشترکات قید می گردد. بر این اساس دارندگان مالکیت اختصاصی به قدر السهم خود از مشترکات، مالکیت مشاعی خواهند داشت.

 

مراحل طرح دعوا الزام خوانده به صورتمجلس تفکیکی

الف- خریدار با تعلل یا امتناع فروشنده از اخذ صورتمجلس تفکیکی مواجه می شود.

ب-خریدار تصمیم می گیرد موضوع را پیگیری نماید او ابتدا به مراجع قضایی مراجعه و دادخواستی را در این زمینه به دادگاه تقدیم می کند.

ج-در دادخواست خریدار به عنوان خواهان تقاضای محکومیت فروشنده به عنوان خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی را از دادگاه درخواست می کند.

د- خریدار موظف است در دادخواست خود نام کلیه فروشندگان و خریداران ملک از ابتدا تا انتها را در دادخواست قید نماید.

بنابراین دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، باید به طرفیت همه مالکان ملک طرح گردد. در صورتی که خواهان فقط نام اخرین مالک را در دادخواست قید نماید، دعوی از طرف دادگاه قضایی مورد پذیرش قرار نمی گیرد. ممکن است دادگاه، خوانده را محکوم به اخذ صورتمجلس تفکیکی کند اما فروشنده باز هم از انجام این کار خودداری کند. در این صورت خریدار می تواند بر اساس رأی دادگاه شخصاً اقدام به پیگیری موضوع و اخذ صورتمجلس تفکیکی نماید. سپس خریدار یا خواهان با طرح شکایت از فروشنده، درخواست پرداخت هزینه های پرداختی خود و خسارات دادرسی را از دادگاه طلب نماید.

 

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

شماره تماس : 09156024004

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915