فریب در ازدواج موقت

فریب در ازدواج موقت

فریب در ازدواج موقت

ماده 1120 قانون مدنی، مرتبط با فسخ نکاح در مواردی که یکی از طرفین ازدواج دیگری را فریب داده باشد، مخصوصاً در مواردی که ازدواج موقت صورت گرفته است، می‌باشد.

فسخ نکاح به معنی لغو یا پایان دادن به ازدواج است. در مواردی که یکی از زوجین فریب داده و دیگری را به ازدواج مجبور کرده باشد، فسخ نکاح می‌تواند اجرا شود. این اقدام به منظور حفظ حقوق و آزادی فردی اعضای زناشویی صورت می‌گیرد.

فریب یا تدلیس به معنی تقلب و فریبکاری در مواردی می‌باشد که یک فرد دیگری را به ازدواج تحت شرایطی که او اصلاً تصور نکرده یا باور نمی‌کرده است، می‌برد. این موضوع می‌تواند در هر نوع ازدواج (ماندگار یا موقت) رخ دهد و به منظور حمایت از حقوق افراد در مواردی که تحت تأثیر تقلب و فریب به ازدواج رضایت نداشته‌اند، قانونی تعیین شده است.

در مواردی که یکی از طرفین به فریب دیگری راه یابد و فسخ نکاح مورد نظر باشد، ضمانت اجرای این فسخ نکاح نیز وجود دارد تا حقوق طرف مغرور یا فریب داده شده محافظت شود.

بنابراین، ماده 1120 قانون مدنی در مواردی که یکی از زوجین فریب داده و دیگری را به ازدواج وارد کرده باشد، اجازه فسخ نکاح را تا به حالت حفظ حقوق افراد فریب‌خورده فراهم می‌آورد، برای زوج مغرور یا فریب‌داده شده تا از این موضوع حفاظت کنند.

 

فریب در ازدواج

در قانون مدنی، عملی که یکی از زوجین با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در او وجود دارد پنهان نگه دارد یا خودش را دارای صفت نیکویی معرفی کند در حالیکه این صفت را ندارد، به عنوان “تدلیس در نکاح” شناخته می‌شود. این عمل به منظور فریب طرف مقابل و جلب رضایت او برای ازدواج صورت می‌گیرد.

اگر یکی از زوجین اطلاعات نادرستی از خود ارائه دهد یا اطلاعات متقلبانهی مرتبط با شهرت، وضعیت مالی، تحصیلات، وضعیت اجتماعی یا دیگر جنبه‌های مهم از وضعیت خود ارائه دهد تا طرف مقابل را فریب دهد و رضایت او را جلب کند، می‌توان به این عمل به عنوان تدلیس در نکاح اشاره کرد.

 

فریب در ازدواج موقت

تدلیس یا فریب در ازدواج می‌تواند در عقد دائمی یا عقد موقت رخ دهد. تدلیس در ازدواج به معنی ارائه اطلاعات یا ویژگی‌های نادرست یا متقلبانه توسط یکی از طرفین است تا طرف مقابل را فریب دهد و رضایت او را جلب کند به منظور انجام ازدواج.

تدلیس در ازدواج موقت ممکن است شامل مواردی شود که مرد خود را به لحاظ مالی متمکن و ثروتمند معرفی کند، در حالی که واقعاً چنین نیست یا جایگاه اجتماعی، شغل، یا شرایط خانوادگی مطلوبی را مطرح کند، در حالیکه این ویژگی‌ها را ندارد. همچنین می‌تواند شامل مواردی شود که زن عیوب ظاهری خود را پوشاند و خود را به گونه‌ای معرفی کند که از نظر ظاهری نادرست باشد تا مرد به ازدواج موقت ترغیب شود.

یک نکته مهم در مورد فریب در ازدواج موقت این است که کسی که فریب خورده است، می‌تواند اقدام به فسخ عقد موقت نماید. ازدواج موقت بر پایه رضایت و توافق طرفین انجام می‌شود، بنابراین اگر یکی از طرفین متوجه شود که تدلیس صورت گرفته است و اطلاعات نادرستی ارائه شده است، ممکن است تصمیم به فسخ عقد بگیرد تا حقوق و آزادی شخصی خود را حفظ کند.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915