دیه ضربه به سر

دیه ضربه به سر

دیه ضربه به سر

دیه یک مفهوم حقوقی است که در برخی از اجتماعات و سیستم‌های حقوقی ویژه وجود دارد. این مفهوم به تعویض مالی برای تعویض آسیب یا خسارتی که به یک فرد یا خانواده او توسط دیگران وارد شده است، اشاره دارد. در مواردی که به سر و صورت افراد آسیب وارد می‌شود، دیه به عنوان جبران خسارت تعیین می‌شود.

مبلغ دیه بستگی به نوع و شدت آسیب وارده به سر و صورت دارد. در مواردی که آسیب به سر خفیف و تورم کله محدود باشد، ممکن است مبلغ دیه کمتر باشد. اما در مواردی که آسیب به مغز ایجاد شود و فرد به کما بیفتد، دیه ممکن است به مقادیر بسیار بیشتری برسد. مقدار دقیق دیه باید توسط قانونگذار یا پزشکان قانونی و قاضی دادگاه تعیین شود.

اشخاصی که این خسارت را به فرد وارد کرده‌اند ملزم به پرداخت مبلغ دیه معین شده توسط قانونگذار یا دادگاه هستند. در صورت عدم پرداخت دیه، ممکن است اموال آن‌ها توقیف شود یا مسئول پرداخت مجبور به تعهد خسارت شود.

 

دیه ۱۴۰۲ ضربه به سر در حالت کبودی سر

ماده 714 قانون مجازات اسلامی در ایران، به تعیین دیه برای آسیب‌های وارده به سر و صورت افراد پرداخته است. این ماده دیه برای سه نوع آسیب به پوست صورت تعیین می‌کند:

  1. کبود شدن صورت: بر اساس این ماده، کبود شدن پوست صورت تعیین شده در مقدار یک و نیم هزارم دیه کامل انسان می‌باشد.
  2. سیاه شدن پوست صورت: اگر پوست صورت به سیاهی تغییر رنگ پیدا کند، مبلغ دیه تعیین شده در این موارد 1402 دیه کامل انسان است.
  3. سرخ شدن پوست صورت: در صورت سرخ شدن پوست صورت، دیه تعیین شده به میزان یک و نیم هزارم دیه کامل انسان می‌باشد.

به علاوه، تبصره 2 ماده 714 اشاره به دیه کبودی سر دارد. این تبصره بیان می‌کند که اگر پوست سر فرد تغییر رنگ کرده و به اصطلاح کبود شود، ارش تعلق می‌گیرد. در این صورت، مقدار دیه باید توسط دادگاه بر اساس شدت آسیب وارده به پوست سر مشخص شود. این بدان معناست که مبلغ دیه کبودی سر بر اساس تشخیص دادگاه معین می‌شود و مقدار ثابتی ندارد.

 

دیه 1402 ضربه به سر در حالت تورم سر

دیه ضربه به سر در سال 1402 ایران بر اساس ماده 715 قانون مجازات اسلامی به شکلی مشخص نشده و به تشخیص قاضی دادگاه تعیین می‌شود. این ماده می‌گوید که صدمه‌ای که منجر به تورم بدن، سر، و صورت افراد شود، منجر به ثابت شدن ارش خواهد شد. اگر ضربه به سر منجر به تغییر رنگ پوست سر یا کبود شدن سر نیز شود، در این صورت علاوه بر ارش تورم سر باید ارش دیگری نیز پرداخت شود.

بنابراین، مقدار و میزان ارش ضربه به سر در حالت تورم بر اساس تعیین دادگاه و با توجه به شدت آسیب وارده به فرد تعیین می‌شود. این به معنایی است که هیچ مقدار ثابتی برای ارش ضربه به سر وجود ندارد و در هر مورد ممکن است مقدار آن متفاوت باشد. تصمیم نهایی در این خصوص توسط قاضی دادگاه با در نظر گرفتن خسارات وارده به فرد و نظریه پزشکی قانونی گرفته می‌شود.

 

دیه ۱۴۰۲ ضربه به سر در حالت شکستگی استخوان سر

ماده 709 قانون مجازات اسلامی در ایران به تعیین تکلیف و دیه برای آسیب‌های وارده به سر پرداخته است. این ماده تعیین مبلغ دیه برای انواع آسیب‌های وارده به سر، از جمله دیه شکستگی استخوان سر، دیه خراش، دیه بریدگی و آسیب‌های مشابه را مشخص می‌کند.

در مورد شکستگی استخوان سر (هاشمه)، حتی اگر این آسیب فقط منجر به شکستگی استخوان سر شود و به پوست سر آسیبی وارد نشود، دیه تعیین شده برای آن به مقدار ده صدم دیه کامل انسان تعیین می‌شود. این بدان معناست که در صورتی که فرد به شکستگی استخوان سر بیفتد، بدون توجه به سایر آسیب‌های جسمی، مبلغ دیه مشخصی برای این آسیب تعیین شده و قاضی دادگاه از آن استفاده می‌کند.

 

دیه ضربه به سر در حالت ضربه مغزی

مقدار دیه برای انواع آسیب‌های وارده به سر در قانون مجازات اسلامی ایران تعیین شده است. در این قانون:

  1. دیه هاشمه (شکستگی استخوان سر): دیه هاشمه به مقدار ده درصد از دیه کامل انسان تعیین شده است. این به معنای پرداخت 10 درصد از دیه کامل انسان است.
  2. مُنَقَّله (جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد): دیه مُنَقَّله به میزان پانزده درصد از دیه کامل تعیین شده است. این به معنای پرداخت 15 درصد از دیه کامل انسان است.
  3. دیه مامومه (جراحتی که به کیسه مغز برسد): دیه مامومه به مقدار یک سوم یا ثلث دیه کامل انسان تعیین شده است.
  4. دیه دامغه (جراحتی که کیسه مغز را هم پاره کرده باشد): دیه دامغه شامل دیه مامومه به علاوه ارش پاره شدن کیسه مغز را نیز در بر می‌گیرد.

این تعیین‌های قانونی به جبران خسارات وارده به افراد به دلیل آسیب‌های سر مربوط می‌شوند و مقادیر دیه بر اساس شدت و نوع آسیب تعیین می‌شود.

 

بنابراین در صورتی که فردی دچار آسیب ضربه مغزی شود و این آسیب به یکی از حالات رکز شده در بالا مطابقت داشته باشد، دادگاه می‌تواند مبلغ دیه متناسب با آسیب وارده به سر تعیین کند. این به این معناست که دیه می‌تواند بر اساس نوع و شدت آسیب وارده به سر تعیین شود.

معمولاً، پزشکی قانونی و قاضی دادگاه با بررسی تشخیص پزشکی و شدت آسیب، مقدار دیه را تعیین می‌کنند. این تعیین مقدار دیه برای جبران خسارات وارده به فردی که دچار آسیب ضربه مغزی شده است، انجام می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915