اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی حقوقی

قانونگذار یکی از روش‌های حقوقی که برای افراد در نظر گرفته است تا با استفاده از آن برای اینکه اعتراض خود را نسبت به رای که دادگاه صادر کرده است بیان و اقدام کنند اعاده دادرسی می‌باشد که خود اعاده دادرسی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود اگر به دنبال اعتراض از رای با توجه به اعاده دادرسی می‌باشید بهتر است که از یک وکیل دادگستری در این زمینه استفاده شود زیرا با تجربه و دانشی که دارد می‌تواند در این زمینه کمک شایانی برای فرد داشته باشد

برای اینکه درخواست اعاده دادرسی حقوقی تنظیم شود باید به مواردی توجه شود یکی از موارد مشخصات فرد و طرف مقابل او می‌باشد که شامل نام و نام خانوادگی و محل اقامتگاه او و سایر مشخصات

مورد بعدی که می‌شود به آن اشاره کرد مشخصات دادگاهی که حکم را صادر کرده است و حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است و آن جهتی که باعث ایجاد درخواست کردن اعاده دادرسی شده و نکته دیگر این است که زمانی که می‌خواهیم اعاده دادرسی حقوقی را به جریان بیندازیم باید در ابتدا درخواست نامه قانونی تهیه بشود.

اعاده دادرسی حقوقی چند نوع است؟

در خصوص انواع اعاده دادرسی باید گفت که طبق قانون اعاده دادرسی به ۲ قسمت تقسیم می‌شود که یکی اعاده دادرسی اصلی می‌باشد و دیگری اعاده دادرسی طاری اعاده دادرسی اصلی به این نحو است که خواهان یا همان متقاضی به صورت مستقل اعاده دادرسی را درخواست می‌کند

اعاده دادرسی طاری به این صورت است که به صورت مستقل درخواست نمی‌شود و در هنگام رسیدگی که در خصوص آن موضوع حکمی صادر می‌شود که به عنوان دلیل باشد و شخصی که حکم بر علیه او صادر شده است در این خصوص درخواست اعاده دادرسی داشته باشد.

در بحث اعاده دادرسی اصلی که گفته شد به طور مستقل صورت می‌گیرد این درخواست به دادگاه صادر کننده همان حکم که صادر کرده است فرستاده می‌شود اما در خصوص اعاده دادرسی طاری به دادگاهی فرستاده می‌شود که حکم به عنوان دلیل در آنجا ابراز گشته و بعد از اینکه درخواست اعاده دادرسی طاری صورت گرفت ظرف سه روز باید دادخواست به دفتر دادگاه تقدیم شود

مواد مرتبط

ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

اعاده دادرسی بر دو قسم است:

الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.

ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید

 

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی:

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915