ارث در سانحه رانندگی

ارث در سانحه رانندگی

ارث در سانحه رانندگی

ارث در سانحه یا تصادف رانندگی به این گونه است که اگر در تصادف چند نفر از اعضای یک خانواده که آن اعضا از همدیگر ارث می‌برند در یک سانحه همه آنها فوت کنند که به صورت همزمان باشد یا بعضی از آنها حال شیوه ارثبری آنها چگونه است آیا از یکدیگر ارث می‌برند یا مورد دیگر اینکه کسانی که فوت کرده‌اند از مال آنها به بازماندگان که وراث آنها هستند از ارث ان ها به کسانی که از آنها ارث می‌برد چیزی می‌رسد یا خیر اینجا ما بحث تقدم و تاخر را داریم که به موارد گوناگونی تقسیم می‌شود زمانی هست که این تقدم و تاخر معلوم است زمانی هم هست که این تقدم و تاخر معلوم نیست و مشخص نمی باشد.
طبق قانون مدنی که در خصوص این موضوع توضیح داده شده است به این گونه است که تاریخ و زمان فوت افراد که ارث از یکدیگر میبرند اگر که مجهول باشد و تقدم تاخر آنها مشخص نباشد این افراد ارثی نخواهند برد از یکدیگر و استثنای آن این است که علت فوت آنها به سبب عدم یا غرق شدن باشد که در این صورت ارث خواهند برد از یکدیگر نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که حوادث رانندگی هدم و غرق شدن را شامل نمی‌شود و وراث یکدیگر ارث از هم نمی‌برد به عنوان مثال اگر پدر و فرزند پسر او که از هم ارث می‌برند در یک تصادف رانندگی کشته شوند به گونه‌ای باشد که زمان و تاریخ مرگ معلوم نباشد و یا در آن شک باشد وارثان آنها مثلاً وارث پسر فرزندان او از پدر و پدر بزرگشان که فوت کرده است ارث می‌برند و یا اینکه آن پسر از پسرش و شوهری که فوت کرده است ارث می‌برد اما اگر زمان و تاریخ هر کدام از این دو فرد مشخص و معلوم باشد اگر فرزند پسر به عنوان مثال حتی با چند دقیقه فرق یعنی اینکه مثلاً فقط ۳ دقیقه قبل از پدرش فوت کرده باشد دیگر ارث نخواهد برد وارثان او هم از پدر او ارث نمی‌برد اما اگر پدر قبل از فرزند پسر خود فوت کند حتی در فاصله چند دقیقه‌ای بچه‌های پسرش از او ارث خواهم برد.

هدم: هدم به حالتی گویند که فرد به واسطه زیر آوار ماندن فوت کند که عنوان مثال زلزله‌ای بیاید و فرد در زیر آوار بماند یا ممکن است آوار به دلیل انفجار یا خوردن خمپاره و امثال این‌ها باشد همه این‌ها شامل هدم می‌شود.
مواد مرتبط:
ماده ۸۷۳ قانون مدنی:
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌ نمی‌برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915